OFERTA

wykopy prace ziemne

wykopy pod fundamenty , korytowanie
wykopy pod ogrodzenia
przyłącza:
wodne
elektryczne
gazowe
wykopy pod kanalize, sieci wodociągowe, instalacje sanitarne
wykopy pod oczka wodne, baseny, zbiorniki wodne
równanie, niwelacja terenu, korytowanie pod kostkę brukową, drogi
kompleksowy montaż szamb ekologicznych
załadunek ziemi, gruzu itp.
studnie chłonne
odprowadzanie deszczówki